Gæðaskjal númer....: VLY-094
Útgefið.........................: 16.10.2017
Útgáfa..........................: 2.0
Ábyrgðarmaður........: Fagsviðsstjóri lyfjamála
Kafli...............................: 06.01 Leyfisveitingar - Almennt

Afhending sýklalyfja

Vinnulýsingin er til stuðnings VRF-017 Útgáfa leyfa, vottorða, skráninga og tilkynninga og hún segir til um hvernig standa skuli að útgáfu leyfa til dýralækna um afhendingu sýklalyfja til dýraeigenda, Undanþága í samræmi við 17. gr. reglugerðar nr. 539/2000 um heimildir dýralækna til að ávísa lyfjum.

Afhending sýklalyfja

Ferlar
VRF-017 Leyfi og vottorð

Tilvísanir í staðla
ISO 9001:2015 Gæðastjórnunarkerfi

Tengd gæðaskjöl
VRF-017 Leyfi og vottorð