Gæðaskjal númer....: VLY-034
Útgefið.........................: 21.10.2020
Útgáfa..........................: 5.0
Ábyrgðarmaður........: Fagsviðsstjóri inn- og útflutnings
Kafli...............................: 06.02.02 Innflutningur frá 3ju ríkjunum

Innflutningur dýraafurða frá 3ju ríkjum

Vinnulýsingin er til stuðnings VRF-017 Leyfi og vottorð. Hún segir til um hvernig eftirliti og leyfisveitingu fyrir innflutning á dýraafurðum frá 3ju ríkjum skuli háttað. Innflutningur dýraafurða, annarra en fiskafurða skal vera undir virku eftirliti dýralæknis.

Innflutningur dýraafurða frá 3ju ríkjum

Ferlar
VRF-017 Leyfi og vottorð

Tilvísanir í staðla
ISO 9001:2015 Gæðastjórnunarkerfi

Tengd gæðaskjöl
VRF-017 Leyfi og vottorð