Gæðaskjal númer....: VLY-039
Útgefið.........................: 18.10.2017
Útgáfa..........................: 2.0
Ábyrgðarmaður........: Fagsviðsstjóri inn- og útflutnings
Kafli...............................: 06.02.02 Innflutningur frá 3ju ríkjunum

Höfnun vöru

Vinnulýsingin er til stuðnings VRF-017 Leyfi og vottorð og segir til um hvernig staðið er að höfnun vöru til innflutnings dýraafurða frá 3ju ríkjum. Leiði eftirlit í ljós að vörusending sé líkleg til að stofna heilbrigði manna eða dýra í hættu skal eftirlitsaðili sjá til þess að vörum verði eytt eins fljótt og kostur er. Leiði skjalaskoðun, auðkennaskoðun eða heilnæmisskoðun í ljós að vörur uppfylla ekki kröfur sem settar eru í lögum eða reglum, skal eftirlitsmaður, í samráði framkvæmdastjóra Inn- og útflutningsskrifsstofu hjá Matvælastofnun, fyrirskipa höfnun innflutnings.

Höfnun vöru

Ferlar
VRF-017 Leyfi og vottorð

Tilvísanir í staðla
ISO 9001:2015 Gæðastjórnunarkerfi

Tengd gæðaskjöl
VRF-017 Leyfi og vottorð