Gæðaskjal númer....: VLY-007
Útgefið.........................: 4.3.2021
Útgáfa..........................: 4.0
Ábyrgðarmaður........: Skjalastjóri
Kafli...............................: 02.02 Stýring skjala og skráa

Skipulag, vistun og varðveisla skráa

Vinnulýsingin er til stuðnings VRF-005 Stýring skráa og segir til um hvernig staðið skuli að stofnun, skipulagi og varðveislu skráa, hér nefnd Jónsbók.

Skipulag, vistun og varðveisla skráa

Handbækur
Jafnlaunakerfi

Ferlar
VRF-005 Stýring skráa

Tilvísanir í staðla
ISO 9001:2015 Gæðastjórnunarkerfi

Tengd gæðaskjöl
VRF-005 Stýring skráa