Gæðaskjal númer....: LBE-178
Útgefið.........................: 3.6.2020
Útgáfa..........................: 5.0
Ábyrgðarmaður........: Sérgreinadýralæknir heilbrigðiseftirlits
Kafli...............................: 07.03.03 Sláturhús - Eftirlit og kjötmat

Mat á hreinleika nautgripa við slátrun


Mat á hreinleika nautgripa við slátrun

Ferlar
VRF-021 Eftirlit