Gæðaskjal númer....: GAT-011
Útgefið.........................: 29.8.2019
Útgáfa..........................: 3.0
Ábyrgðarmaður........: Sérgreinadýralæknir heilbrigðiseftirlits
Kafli...............................: 07.03.03 Sláturhús - Eftirlit og kjötmat

Daglegt eftirlit í sláturhúsi

Skjalið tengist vinnulýsingu VLY-036 Daglegt eftirlit í sláturhúsum og LBE-046 Skoðunarhandbók - daglegt eftirlit við slátrun á sauðfé, svínum og stórgripum.

Daglegt eftirlit í sláturhúsi

Ferlar
VRF-021 Eftirlit

Tilvísanir í staðla
ISO 9001:2015 Gæðastjórnunarkerfi

Tengd gæðaskjöl
VLY-036 Daglegt eftirlit í sláturhúsum
LBE-046 Skoðunarhandbók - Daglegt eftirlit við slátrun á sauðfé, svínum og stórgripum