Gæðaskjal númer....: VLY-036
Útgefið.........................: 9.3.2021
Útgáfa..........................: 3.0
Ábyrgðarmaður........: Sérgreinadýralæknir heilbrigðiseftirlits
Kafli...............................: 07.03.03 Sláturhús - Eftirlit og kjötmat

Daglegt eftirlit í sláturhúsum

Vinnulýsingin er til stuðnings VRF-021 Eftirlit og segir til um hvernig opinber eftirlitsdýralæknir framkvæmir daglegt eftirlit í sláturhúsum s.s. heilbrigðiskoðun og aðrar skoðanir í sláturhúsum.

Daglegt eftirlit í sláturhúsum

Ferlar
VRF-021 Eftirlit

Tilvísanir í staðla
ISO 9001:2015 Gæðastjórnunarkerfi

Tengd gæðaskjöl
VRF-021 Eftirlit