Gæðaskjal númer....: VRF-022
Útgefið.........................: 17.3.2020
Útgáfa..........................: 9.0
Ábyrgðarmaður........: Sviðsstjóri Samhæfingar og þjónustu
Kafli...............................: 07.04 Beiting þvingana og refsiákvæða

Beiting þvingunarúrræða - Matvæli og fóður

Tilgangur verkferilsins er að tryggja að kröfum um úrbætur sem MAST gerir sé framfylgt á samræmdan hátt og að réttum úrræðum sé beitt hverju sinni. Verklagsreglan gildir fyrir allar kröfur um úrbætur sem gerðar eru skv. VRF-021 Eftirlit og flokkaðar hafa verið sem "alvarlegt frávik". Verkferillinn gildir ekki um eftirfylgni við kröfur sem flokkaðar hafa verið sem "frávik" við skoðun.

Beiting þvingunarúrræða - Matvæli og fóður

Tilvísanir í staðla
ISO 9001:2015 Gæðastjórnunarkerfi