Gæðaskjal númer....: GAT-033
Útgefið.........................: 8.12.2020
Útgáfa..........................: 1.0
Ábyrgðarmaður........: Fagsviðsstjóri fóðureftirlits
Kafli...............................: 08.02 Skaðlegt fóður

Gátlisti forstöðumanns Dýraheilsu

Skjalið tengist vinnulýsingu VLY-000 xxxxxxxxx

Gátlisti forstöðumanns Dýraheilsu

Tilvísanir í staðla
ISO 9001:2015 Gæðastjórnunarkerfi