Gæðaskjal númer....: VRF-011
Útgefið.........................: 16.9.2019
Útgáfa..........................: 5.0
Ábyrgðarmaður........: Forstöðumaður Dýraheilsu
Kafli...............................: 05.03 Rannsóknir - varnir og viðbrögð

Rannsóknir - Varnir og viðbrögð

Tilgangur verkferilsins er að tryggja samræmd vinnubrögð við undirbúning, framkvæmd, viðbrögð og úrvinnslu skipulagðra skimana. Hann tekur til sýnatöku-ársáætlana, framkvæmdar sýnatöku, viðbragða við frávikum, úrvinnslu og samantektar niðurstaðna. Verkferillinn gildir fyrir allar sýnatökur sem eru framkvæmdar samkvæmt áætlun. Verkferillinn gildir ekki þegar sýni eru tekin vegna gruns um sjúkdóm, þá gildir VRF-024. Verkferillinn gildir ekki fyrir sýnatökur á landamærastöðvum, þá gildir VRF-017.

Rannsóknir - Varnir og viðbrögð

Tilvísanir í staðla
ISO 9001:2015 Gæðastjórnunarkerfi