Gæðaskjal númer....: EBL-044
Útgefið.........................: 6.2.2018
Útgáfa..........................: 1.0
Ábyrgðarmaður........: Sérgreinadýralæknir fisksjúkdóma
Kafli...............................: 08.05 Fisksjúkdómar

Mat á verðgildi fiska

Skjalið tengist vinnulýsingu VLY-064 Vinnulýsing - viðbrögð við alvarlegum fisksjúkdómum.

Mat á verðgildi fiska

Ferlar
VRF-024 Viðbrögð við alvarlegum dýrasjúkdómum

Tilvísanir í staðla
ISO 9001:2015 Gæðastjórnunarkerfi

Tengd gæðaskjöl
VLY-064 Viðbrögð við alvarlegum fisksjúkdómum