Gæðaskjal númer....: LBE-008
Útgefið.........................: 26.3.2021
Útgáfa..........................: 12.0
Ábyrgðarmaður........: Fagsviðsstjóri fiskeftirlits
Kafli...............................: 07.03.01 Matvæli

Skoðunarhandbók - Matvæli

Skjalið tengist VLY-001 og VLY-002 og lýsir því hvaða atriði skuli skoðuð á starfsstöðvum matvæla þar sem framleidd eru matvæli af dýrauppruna.

Skoðunarhandbók - Matvæli

Ferlar
VRF-017 Leyfi og vottorð
VRF-021 Eftirlit

Tilvísanir í staðla
ISO 9001:2015 Gæðastjórnunarkerfi

Tengd gæðaskjöl
VRF-021 Eftirlit
VLY-002 Eftirlit matvæla- og fóðurfyrirtækja
VRF-017 Leyfi og vottorð
VLY-001 Matvæla- og fóðurfyrirtæki - leyfi