Gæðaskjal númer....: GAT-006
Útgefið.........................: 15.2.2018
Útgáfa..........................: 1.0
Ábyrgðarmaður........:
Kafli...............................: 10.03 Rýni stjórnenda

Rýni stjórnenda, niðurstaða - Skýrsla

Skjalið tengist stefnuskjali SSK-014 Rýni stjórnenda - stefnuskjal. Til að undirbúa rýni stjórnenda tekur gæðastjóri saman skýrslu um (sjá GAT-005): -Samantekt og greiningu á öllum frábrigðum, ábendingum/kvörtunum, úrbótum og forvörnum (eins og sýnt er í flæðiritinu Umbætur LBE-035) -Innri úttektir og úrbætur sem þeim fylgja -Gæðastefnu -Gæðamarkmið -Viðfangsefni fyrri rýni Skýrslan er vinnuplagg fyrir rýni stjórnenda. Gæðastjóri skilar gæðaráði skýrslu með upplýsingum um framangreind atriði og undirbýr rýni

Rýni stjórnenda, niðurstaða - Skýrsla

Tengd gæðaskjöl
GAT-005 Rýni stjórnenda - Gátlisti
SSK-014 Rýni stjórnenda - Stefnuskjal
LBE-035 Umbætur - Yfirlitsferill