Gæðaskjal númer....: LBE-079
Útgefið.........................: 11.2.2021
Útgáfa..........................: 10.0
Ábyrgðarmaður........: Fagsviðsstjóri fóðureftirlits
Kafli...............................: 07.03.02 Frumframleiðsla og fóður

Fóður - Skoðunarhandbók

Leiðbeiningarnar tengjast VLY-001 og VLY-002. Skoðunarhandbókin er aðgengileg á vef MAST.

Fóður - Skoðunarhandbók

Ferlar
VRF-017 Leyfi og vottorð
VRF-021 Eftirlit

Tilvísanir í staðla
ISO 9001:2015 Gæðastjórnunarkerfi

Tengd gæðaskjöl
VRF-021 Eftirlit
VLY-002 Eftirlit matvæla- og fóðurfyrirtækja
VRF-017 Leyfi og vottorð
VLY-001 Matvæla- og fóðurfyrirtæki - leyfi