Gæðaskjal númer....: LBE-046
Útgefið.........................: 9.3.2021
Útgáfa..........................: 4.0
Ábyrgðarmaður........: Sérgreinadýralæknir heilbrigðiseftirlits
Kafli...............................: 07.03.03 Sláturhús - Eftirlit og kjötmat

Skoðunarhandbók - Daglegt eftirlit við slátrun á sauðfé, svínum og stórgripum

Leiðbeiningarnar tengjast vinnulýsingu VLY-036 Daglegt eftirlit í sláturhúsum.

Skoðunarhandbók - Daglegt eftirlit við slátrun á sauðfé, svínum og stórgripum

Ferlar
VRF-021 Eftirlit

Tilvísanir í staðla
ISO 9001:2015 Gæðastjórnunarkerfi

Tengd gæðaskjöl
VLY-036 Daglegt eftirlit í sláturhúsum
VRF-021 Eftirlit