Gæðaskjal númer....: LBE-128
Útgefið.........................: 19.10.2017
Útgáfa..........................: 2.0
Ábyrgðarmaður........: Sérgreinadýralæknir alifuglasjúkdóma
Kafli...............................: 07.03.03 Sláturhús - Eftirlit og kjötmat

Skoðunarhandbók - Daglegt eftirlit við slátrun alifugla

Leiðbeiningarnar tengjast vinnulýsingu VLY-036 Daglegt eftirlit í sláturhúsum.

Skoðunarhandbók - Daglegt eftirlit við slátrun alifugla

Ferlar
VRF-021 Eftirlit

Tilvísanir í staðla
ISO 9001:2015 Gæðastjórnunarkerfi

Tengd gæðaskjöl
VLY-036 Daglegt eftirlit í sláturhúsum
VRF-021 Eftirlit