Gæðaskjal númer....: LBE-008
Útgefið.........................: 3.11.2017
Útgáfa..........................: 1.0
Ábyrgðarmaður........: Fagsviðsstjóri opinbers eftirlits
Kafli...............................: 07.03.01 Matvæli

Skoðunarhandbók - Matvæli

Skjalið tengist VLY-001 og VLY-002 og lýsir því hvaða atriði skuli skoðuð á starfsstöðvum matvæla þar sem framleidd eru matvæli af dýrauppruna.

Skoðunarhandbók - Matvæli

Ferlar
VRF-017 Leyfi og vottorð
VRF-021 Eftirlit

Tilvísanir í staðla
ISO 9001:2015 Gæðastjórnunarkerfi

Tengd gæðaskjöl
VRF-021 Eftirlit
VLY-002 Eftirlit matvæla- og fóðurfyrirtækja
VRF-017 Leyfi og vottorð
VLY-001 Matvæla- og fóðurfyrirtæki - leyfi