Gæðaskjal númer....: VRF-023
Útgefið.........................: 27.4.2021
Útgáfa..........................: 9.0
Ábyrgðarmaður........: Skjalastjóri
Kafli...............................: 03.03 Móttaka erinda og vinnsla

Erindi - Móttaka, úrvinnsla og frágangur

Tilgangur verkferilsins er að móttaka, úrvinnsla og frágangur erinda sé samkvæmt skráðu ferli. Erindi er málaleitun, fyrirspurn eða tilmæli sem berst og krefst formlegra svara. Verkferillinn gildir fyrir öll erindi sem eru skilgreind í VRF-037 Erindi - móttaka og úrvinnsla.

Erindi - Móttaka, úrvinnsla og frágangur

Handbækur
Jafnlaunakerfi

Tilvísanir í staðla
ISO 9001:2015 Gæðastjórnunarkerfi