Gæðaskjal númer....: LBE-135
Útgefið.........................: 8.11.2017
Útgáfa..........................: 1.0
Ábyrgðarmaður........: Sérgreinadýralæknir aukaafurða dýra
Kafli...............................: 07.03.03 Sláturhús - Eftirlit og kjötmat

Viðskiptaskjöl, auðkenning og flutningur á ABP

Leiðbeiningarnar tilheyra VLY-001 Matvæla- og fóðurfyrirtæki - Leyfi, VLY-002 Eftirlit; Sláturhús, vinnsla matvæla og fóðurs og LBE-008 Matvæli - skoðunarhandbók og lýsa því hvaða atriði, sem við koma viðskiptaskjölum, auðkenningu og flutningi á ABP, skuli skoðuð á starfsstöðvum sem safna, flytja, geyma, meðhöndla, vinna og nota eða farga aukaafurðum úr dýrum.

Viðskiptaskjöl, auðkenning og flutningur á ABP

Ferlar
VRF-017 Leyfi og vottorð
VRF-021 Eftirlit

Tilvísanir í staðla
ISO 9001:2015 Gæðastjórnunarkerfi

Tengd gæðaskjöl
VRF-021 Eftirlit
VLY-002 Eftirlit matvæla- og fóðurfyrirtækja
VRF-017 Leyfi og vottorð
VLY-001 Matvæla- og fóðurfyrirtæki - leyfi
LBE-008 Skoðunarhandbók - Matvæli