Gæðaskjal númer....: LBE-165
Útgefið.........................: 9.12.2019
Útgáfa..........................: 1.0
Ábyrgðarmaður........: Fagsviðsstjóri fiskeftirlits
Kafli...............................: 07.03 Eftirlit og eftirfylgni

Verklag við mat og úrvinnslu á andmælum vegna athugasemda sem hafa leitt til fráviks í skýrslu


Verklag við mat og úrvinnslu á andmælum vegna athugasemda sem hafa leitt til fráviks í skýrslu

Ferlar
VRF-021 Eftirlit