FlokkunNúmerHeitiÚtg.Útgefið dags.
VRF-001 Landamærastöðvar
VRF-002 Stýring gæðaskjala
VRF-004 Staðalskjöl
VRF-005 Stýring skráa
VRF-006 Útgáfa á fræðsluefni
VRF-007 Undirbúningur og framkvæmd innri úttekta
VRF-008 Gerð innri úttektaáætlana
VRF-011 Rannsóknir - Varnir og viðbrögð
VRF-012 Innheimta MAST
VRF-013 Úttekt eftirlitsstofnana á MAST
VRF-015 Ábendingar og fyrirspurnir
VRF-016 Starfsmenn - Ráðningar og móttaka
VRF-017 Leyfi og vottorð
VRF-018 Rýni gæðaráðs á gæðakerfi
VRF-019 Úrbótaverkefni
VRF-020 Leyfi vegna innflutnings á dýrum og erfðaefni þeirra
VRF-021 Eftirlit
VRF-022 Beiting þvingunarúrræða - Matvæli og fóður
VRF-023 Erindi - Móttaka, úrvinnsla og frágangur
VRF-024 Viðbrögð við alvarlegum dýrasjúkdómum
VRF-026 Starfsmannasamtal-Undirbúningur og framkvæmd
VRF-028 Viðbrögð við náttúruhamförum
VRF-030 Tæki - Skráning, ábyrgð og viðhald
VRF-031 Boðberar gefnir út af MAST
VRF-032 Innkaup
VRF-033 Umhverfi, heilsa, öryggi
VRF-035 Skráningar og tilkynningar
VRF-037 Dýravelferð og eftirlit í frumframleiðslu - Beiting þvingana og refsinga
VRF-039 Mat á áhrifum á persónuvernd (MÁP)
VRF-040 Innköllun vöru af markaði
VRF-041 Jafnlaunakerfi - Rýni stjórnenda
VRF-043 Þjálfun starfsmanna